Η Εταιρεία μας

Respect Advertising

Ξεκινήσαμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα το Νοέμβριο του 2016 στην Θεσσαλονίκη και από τον Ιανουάριο του 2020 συνεχίζουμε στην Λευκωσία. Η κύρια δραστηριότητά μας αφορά την εκπροσώπηση μεγάλων πελατών οργανώνοντας καμπάνιες H2H (Human to Human). Η πλειοψηφία των πελατών μας είναι από τον κλάδο των φιλανθρωπιών. Οι οργανισμοί αυτοί αναζητούν από εμάς την καλύτερη εκπροσώπηση στο κοινό, ανατροφοδότηση από την αγορά και τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση πελατών με σεβασμό προς αυτούς και το έργο τους. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από την εκπαίδευση των συνεργατών μας  πάνω σε εξειδικευμένες τεχνικές Η2Η Marketing, καθώς έχει αποδειχθεί σαφώς πιο αποτελεσματικό από τις παραδοσιακές τεχνικές Marketing για τους πελάτες μας.

Η ανθρωποκεντρική μας φύση μας οδηγεί στην καθημερινή εκπαίδευση των συνεργατών μας στους παρακάτω τομείς.

Marketing & Πωλήσεις

Marketing & Πωλήσεις

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

 

Διοίκηση (Management)

Διοίκηση (Management)

Η φιλοσοφία μας είναι για να πετύχεις πρέπει να πετύχει το κάθε άτομο ξεχωριστά στην ομάδα σου!

Στα άμεσα σχέδιά μας είναι να επεκταθούμε σε Αλεξανδρούπολη, Αθήνα και Κύπρο.

Πρόσφατα άρθρα

Events